Logo
Potrebujete poradiť ? Volajte.
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

 1. Úvod
 2. Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.eletech.sk

 

 
Článok 1 
Všeobecné ustanovenie

 

Prevádzkovateľom e-shopu je Terpaj eshop s.r.o., Budatínska 16 851 06 Bratislava, IČO: 50690582, DIČ: 2120491395 ( ďalej len ,, predávajúci,, ). Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.eletech.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby (ďalej len "kupujúci").  Dohľad vykonáva SOI:

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj


Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru

 

Článok 2
Postup pri objednávaní

 

 1. Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“.  
 2. Prípadne pomocou operátorky na zákazníckej linke každý pracovný deň PO-PIA: 09:00 - 15:00 hodiny.
 3. Po vybratí tovaru "vložením do košíka, kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“ . Po zobrazení produktov v košíku je možné počet kusov upraviť a následne dať pomocou ikony „AKTUALIZOVAŤ“ . V prípade, že nemáte záujem pokračovať v nákupe, stlačíte ikonu „DO POKLADNE“. Vyplníte údaje potrebné na vytvorenie objednávky.  Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.
 4. V prípade , že kupujúci nebude informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky, bola zle zadaná e-mailová adresa. Potvrdzujúci e-mail o vytvorení objednávky už dodatočne nebude doručený. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky NEZNAMENÁ uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade nedoručenia potvrdenia o vytvorení objednávky do 10 min., je potrebné kontaktovať telefonicky našu zákaznícku linku PO-PIA: 09:00 - 15:00 hod., prípadne nasledujúci pracovný deň.
 5. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim telefonickým potvrdením a následne e-mailom o tom, že tovar bol odoslaný kuriérskej službe.

Kupujúci v prípade nakupovania ako „súkromná osoba“ uvedie:

 • Meno a Priezvisko,
 • Fakturačnú adresu, prípadne adresu doručenia,
 • Telefonický kontakt (nie je možné uvádzať telefónne číslo na pevnú linku),
 • e-mailovú adresu 

Kupujúci v prípade nakupovania ako „právnická osoba“ uvedie:

 • aj Obchodné meno
 • IČO, DIČ
 • fakturačnú adresu, adresu doručenia

 

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov sú konečné, nie sme platcovia DPH. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, ak pri produkte nie je uvedené inak.
 2. Tovar posielame externou kuriérskou spoločnosťou GEIS .
 3. Tovar zasielame na dobierku (tovar je možné platiť kuriérovi len v hotovosti, nie je možné platiť platobnou kartou), prípadne je možné zaplatiť vopred bankovým prevodom.
 4. Pri zvolení platby bankovým prevodom, bude po spracovaní objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho zaslaná predfaktúra k úhrade. Táto predfaktúra neslúži ako ZÁRUČNÝ LIST.
 5. Kupujúci bude informovaný, že platba bola uhradená formou e-mailu, prípadne telefonicky a následne bude tovar odovzdaný kuriérskej spoločnosti.

 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovar

 1.     Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky. Ak nebolo dohodnuté doručenie iným spôsobom alebo v iný termín.
 2. Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.  

K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu (tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky).  

 

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, o čom rozhoduje IČO uvedené na nákupnom doklade, právo na odstúpenie zaniká. Obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu!

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď zákazník alebo zákazníkom určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar a následne odovzdá predajcovi 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením (e-mailom) na adresu :

Mail : info@eletech.sk

s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu vo forme IBAN pre finančné vysporiadanie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Kuriérsku službu pre odobratie tovaru objednáva naša spoločnosť, kde cena dopravy je odpočítaná z celkovej sumy objednávky. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po prijatí tovaru na našom servisnom stredisku. 

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

 

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 4. d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5. e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 6. f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 7. g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenieod zmluvy.

 

Článok 6
Reklamačné podmienky

 1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať IHNEĎ pri a po doručení tovaru - najneskôr do 24 hod. od prevzatia tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na transportnom obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je objednávka neúplná. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom PROTOKOL O ŠKODE a kontaktovať nás formou emailu : info@eletech.sk, kde je potrebné uviesť: 

- kópiu faktúry 

- fotografie poškodenie tovaru 

- fotografie obalu z každej strany 

 1. V prípade, že tovar bude prevzatý a kupujúci následne zistí mechanické poškodenie, je takéto poškodenie potrebné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky. Pri nahlásení reklamácie na mechanické poškodenie je potrebné mať aj originál balenie. V prípade, že kupujúci nepredloží fotografie originál balenia a nenahlási reklamáciu na mechanické poškodenie do 24 hod. od prevzatia zásielky, bude takáto reklamácia ZAMIETNUTÁ.
 2. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. 
 3. Ak má tovar vady funkčnosti, prípadne mechanické, ktoré nie sú viditeľné pri prvej kontrole vonkajšej časti tovaru, musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu. 
 4. Ak ide o vadu na funkčnosti, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 5. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko ide o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.
 6. Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať.
 7. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nespôsobujú nepoužiteľnosť tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu.
 8. Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie (telefonicky alebo mailom). Na základe uplatnenej reklamácie je kupujúci kontaktovaný predávajúcim a sú podané všetky informácie ohľadom postupu pri riešení reklamácie.  

 

Článok 7
Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných úradov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Reklamácie

 

Vrátenie tovaru
Kontakty
Eletech.sk
08:00-16:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk